Alg.voorwaarden - Sportmassage Marion

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Alg.voorwaarden

Om al de behandelingen soepel te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een afspraak maakt, dan ga ik ervan uit dat je deze voorwaarden gelezen hebt, en hiermee akkoord gaat.

1) Als je belt voor een afspraak wordt om je naam, adres, telefoonnummer en de reden van bezoek gevraagd, t.b.v. mijn administratie.

2) Het betreft een praktijk voor massage en sportverzorging. De massages hebben niets met erotiek te maken.

3) In bepaalde gevallen kan ik besluiten om af te zien van een bepaalde behandeling en je doorverwijzen naar een arts/specialist.

4) Het verzwijgen van aandoeningen met de eventuele daarbij komende gevolgen zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt. Sportmassage Marion is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel.

5) Alle medische gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij met uw schriftelijke toestemming. Er mag overlegd worden met een evt. behandelend arts/specialist. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

6) Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts of specialist of een andere vorm van therapie, dient u vooraf aan mij mee te delen. Misschien is een aanpassing van een behandeling dan noodzakelijk. Sportmassage Marion is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

7) Bij de volgende contra- indicaties kan er niet gemasseerd worden:

- Slechte algehele gezondheid
- Hartklachten
- Infectieziekten (o.a. griep)
- Koorts
- Besmettelijke huidziekten
- Trombose
- Zware oververmoeidheid
- Ernstige rugpijn
- Kanker
- Spierscheur

Raadpleeg bij twijfel altijd uw (huis) arts/specialist.

8) Sportmassage Marion is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

9) Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan je door berekend.

10) Ethiek en hygiëne zijn bij mij vanzelfsprekend, ik verwacht dit ook van mijn cliënten.

11) Betaling geschiedt contant of per bankbetaling voorafgaande aan de behandeling.

12) Klachtenprocedure: Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat in 1e instantie melden bij mij.

Ik zal je klacht serieus behandelen en in voorkomend geval verbetervoorstellen met je afspreken.

Mocht je daarna alsnog niet tevreden zijn over de afwikkeling en/of aangedragen verbeteringen c.q. oplossingen dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij het NGS.

Klik hier voor de klachtenregeling van het NGS.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu